4. Aug
23:59
Festvåg
Kohort 1, Musikk

I dag regnes Danilo Plessow som en av verdens mest innflytelsesrike DJer og produsenter; kjent for en helt uslåelig forståelse og kjennskap til musikk, og for hans unike tekniske ferdigheter og finurligheter bak miksepulten. Mange kjenner han kanskje best fra hans mest kjente prosjekt Motor City Drum Ensemble, som gav ut den nå legendariske Raw Cuts serien – en plateserier som i dag anses for å være en moderne klassiker blant House-entusiaster. I de siste årene har Danilos utmerkede remikser av slike som Tony Allen og Billy Cohbham igjen fremvist den kreative kapasiteten til en av klubbmusikkens beste remikser.

Med denne vårens utgivelsen av “Fabric presents Danilo Plessow / MCDE” er Danilo igjen tilbake med sin egen produksjon etter fire år – med original sporet “Nightfall” (med saksofonisten Francesco Geminiani og pianisten Peter Schlamb) og “Decay / Sustain / Release ”(Under et nytt alias, Basic-Variation). Kompilering og det originale sporet gir verden en liten titt inn i fremtiden til den nå 20 år lange karrieren til Danilo.

Vi har antagelig korona å takke for at Danilo hadde anledning til å komme å spille på Trevarefest i år – i et vanligere år ville han etter alle øremerker vært på en eller annen omfattende verdensturné.

Det er en sann glede å kunne annonsere Danilo Plessow (MCDE) til Trevarefest 2021 – og ikke bare for hans omfattende platesamling, eller hans briljanse bak miksepulten, men for hans ubrutte lidenskap for vinyl-rariteter og den utrettelige søken etter fremdeles skjulte musikalske skatter, som er en like stor del av hans kunstneriske personlighet som hans evne til alltid å se på musikk som en større helhet.

Today, Danilo Plessow is regarded as one of the most influential DJs and producers in the world, renowned for his excellent knowledge in music as well as his technical wizardry behind the turntables. Many may know him from his infamous project Motor City Drum Ensemble, which released the now legendary Raw Cuts series – a record series that is today considered a modern classic among House aficionados. In recent years his excellent remixes by the likes of Tony Allen and Billy Cohbham have again demonstrated the creative capacity of one of dance music's finest remixers.

With release of “Fabric presents Danilo Plessow/MCDE" this spring, Danilo is again back with his own production after four years – with the original track “Nightfall” (featuring saxophonist Francesco Geminiani and Pianist Peter Schlamb) and “Decay/Sustain/Release” (under a new alias, Basic-Variation). The compilation and original production track gives the world a little sneak-peak into the future of his by now more than 20 years active career.

We probably have the corona to thank for the fact that Danilo even had the opportunity to come and play at Trevarefest this year – in a normal year he would most likely have been on some extensive world tour right now.

It's with real pleasure that we announce Danilo Plessow (MCDE) for Trevarefest 2021 – and not only for his extensive record collection, or his brilliance behind the mixing table, but for his unbroken passion for vinyl rarities and his tireless pursuit of still hidden musical treasures, which is just as much parts of his artistic personality as his ability to always view music as an indivisible whole

Loading