3. Aug
23:59
Festvåg
Kohort 2, Musikk

DJ Fett Burger er en DJ og produsent fra Moss. Under spillesettene opererer han med stor variasjon i ulike sjangere, der lydbildet er variert og mangfoldig. Likevel har han en solid base i House og Disco. I tillegg til rollen som DJ, driver han blant annet plateselskapet Sex Tags UFO, og for tiden jobber han med det eksperimentelle prosjektet Mongo Fett, så vel som en rekke sideprosjekter, ulike samarbeid og remixer. Med et mål om å være unik, gleder vi oss til DJ Fett Burger kommer til Trevarefest i 2021!

DJ Fett Burger is a DJ and producer from Moss. During the sets, he operates with great variety in different genres, where the soundscape is varied and diverse. Nevertheless, he has a solid base in House and Disco. In addition to his role as a DJ, he runs the record company Sex Tags UFO, and is currently working on the experimental project Mongo Fett, as well as a number of side projects, various collaborations and remixes. With a goal of being underground and odd, we look forward to experience DJ Fett Burger at Trevarefest in 2021!

Loading