3. Aug
16:00
Mainstage Outside
Kohort 2, Musikk

Evigheten består av en sekstett som utforsker universelle, religiøse bilder og idéer der dypere erfaringer ligger til grunn. Lydbildet til det bergensbaserte bandet befinner seg i landskapet drømme-pop, inspirert av en kompleks sammensetning av barokke harmonier, elektronisk musikk og folketoner. Ved bruk av norske tekster, er målet deres å skape assosiasjoner til det spirituelle og sakrale. Med en 50/50 kjønnsfordeling, består Evigheten av låtskriver og produsent Njål Paulsberg på vokal og synther, Cato Furdal Lyngholm på trommer, Arne Toivo Fjose på bassynth og de tre vokalistene Tonje Indrehus, Iselin Børve Toft og Mathilde Saunes-Skarsgaard.

Vi gleder oss stort til å oppleve Evigheten på Trevarefest 2021!

Evigheten consists of a sextet that explores universal, religious images and ideas based on deeper experiences. The soundscape of the Bergen-based band is located in the landscape of dream-pop, inspired by a complex composition of baroque harmonies, electronic music and folk tunes. When using Norwegian texts, their goal is to create associations with the spiritual and the sacred. With a 50/50 gender distribution, Evigheten consists of songwriter and producer Njål Paulsberg on vocals and synths, Cato Furdal Lyngholm on drums, Arne Toivo Fjose on bass synth and the three vocalists Tonje Indrehus, Iselin Børve Toft and Mathilde Saunes-Skarsgaard.

We are very much looking forward to experiencing Evigheten at Trevarefest 2021!

Loading