3. Aug
18:00
Mainstage Outside
Kohort 1, Musikk

De to brødrene og stifterne av JAW-familien, Thomas og Edouard Vermynck, konseptualiserte og skapte JAW-begivenheter i Paris i 2005. Konseptet var - og er fortsatt - å bevege seg vekk fra sjangerbegrensede rom og introdusere kunstnere til nye kontekstuelle omgivelser. Seksten år etter opprinnelsen har JAW-familien utvidet til bookingbyrå ved siden av promoteringsoppgavene. På denne måten fortsetter de to gutta å utvide sin egen forståelse av sjelfull musikk. Vi gleder oss til å se de spille på Trevarefest!

The two brothers and co-founders of the JAW Family, Thomas and Edouard Vermynck conceptualized and brought J.A.W events to life in Paris in 2005. The concept was – and is still – to move away from genre-restricted spaces and introduce artists to new contextual surroundings. Sixteen years on, the JAW Family extended its activities as booking agency alongside their promotion duties. This way the two guys continue to expand their own understanding of soulful music.

Loading