4. Aug
14:00
1st floor
Kohort 1, Kultur

Hvordan kan vi oppnå en følelse av mening i livet, og hvordan har koronapandemien påvirket denne følelsen, om den har det i det hele tatt? Professor i psykologi, Tatjana Schnell, har i 20 år forsket på det store spørsmålet om hvordan mennesker finner mening i livet, dersom de ikke er religiøse eller spirituelle. Hun ga nylig ut boken The Psychology of Meaning in Life, der hun gir en innføring i empirisk forskning på mening. I august kommer hun til Trevarefest for å fortelle om metoden hun har utviklet for å kartlegge hvordan mennesker finner mening i livet. Det gledes!

How can we achieve a sense of meaning in life, and how has the corona pandemic affected this experience, if it has it at all? Professor of psychology, Tatjana Schnell, has for about 20 years researched the big question of how people with different worldviews – religious, spiritual or secular – find meaning in life. She recently published the book The Psychology of Meaning in Life, in which she provides an introduction to empirical research on meaning. In August, she is attending Trevarefest to talk about the method she has developed to examine how people find meaning in life.

Loading