2. Aug
12:00
1st floor
Kohort 1, Kultur

Trevarefabrikken er et kulturhus med overnatting i Henningsvær i Lofoten. Hit kom fire bergensere i 2014 for å klatre, men endte opp med å kjøpe en forlengst nedlagt og forlatt trevarefabrikk. Vennegjengen satte i gang et større dugnadsarbeid med ambisjoner om å skape en møteplass på tvers av kulturelle uttrykk i et lite lokalsamfunn. I dag er fabrikken en naturlig møteplass for hele regionen – med restaurant, kafé, overnatting, yoga og et bredt kulturtilbud. Trevarefamilien utgjør i dag et stort nettverk med folk fra ulike steder i Norge og verden, med ulik bakgrunn og erfaring – med et felles ønske om å utforske en alternativ livsstil ute i havgapet i nord. Samtale mellom Andreas Hjelle, en av fabrikkeierne og nestleder og bookingansvarlig i Trevarefest, Erlend Klette.

Trevarefabrikken is a culture house with possibilities for accommodation in Henningsvær in Lofoten. Four people from Bergen came here in 2014 to climb, but ended up buying a long-closed and abandoned timber factory. The group of friends started a larger charity work with ambitions to create a meeting place across cultural expressions in a small local community. Today, the factory is a natural meeting place for the entire region - with a restaurant, café, accommodation, yoga and a wide range of cultural offerings. The Trevare-family forms a large network with people from different places in the world with different backgrounds and experiences - with a common desire to explore an alternative lifestyle. Conversation between Andreas Hjelle, one of the factory owners and deputy manager and booker for Trevarefest, Erlend Klette.

Loading