3. Aug
15:00
1st floor
Aktiviteter, Kohort 2

Ved å kombinere sin kulturarv som grunnlag, tilbyr Angelita og Tamara næringsrike og smakfulle produkter som kan benyttes både til hverdagsmat og til ditt neste gourmeteventyr. Nå satser de internasjonalt og deler sin historie og erfaringer som grundere, og hvorfor tare er fremtidens mat. Velkommen til samtale med Lofoten Seaweed!

Angelita Eriksen er fiskerdatter, og vokste opp som ung tungeskjærer og lineegner ved fiskeværet Napp. Å leve av havet var en livsstil for hennes kystfiskerfamilie og er fundamentet for hennes engasjement for havet og nysgjerrigheten for tang som fremtidens mat. Bestevenn og medgründer, Tamara, vokste opp på New Zealand der hennes japanske mor serverte tang og tare til de fleste måltider. Det algebaserte kostholdet og de japanske mattradisjonene har hun heldigvis tatt med seg til Norge. Denne kunnskapen og erfaringen er selve grunnlaget for deres kvalitetssikring og produktutvikling. De har begge master i fysioterapi og sterk interesse for helse og livskvalitet, så vel som rent hav og ren mat.
Dette og en liten porsjon galskap er grunnlaget for satsingen på Lofoten Seaweed. Vennskapet har vært en styrke i arbeidet, men de ulike egenskapene er magien i samarbeidet. Nordnorsk temperament og kreativitet forent med japansk detalj- og kvalitetsfokus.

By combining their cultural heritage as a basis, Angelita and Tamara offers nutritious and tasty products that can be used both for everyday and for your next gourmet adventure. They are reaching out internationally and sharing their history and experiences as founders, and why kelp is the food of the future. Welcome to conversation with Lofoten Seaweed!

Angelita Eriksen is a fisherman's daughter, and grew up as a young tongue cutter and line owner at the fishing village Napp. Living by the sea was a way of life for her coastal fishing family and is the foundation of her commitment to the sea and her curiosity for seaweed as the food of the future. Best friend and co-founder, Tamara, grew up in New Zealand where her Japanese mother served seaweed and kelp for most meals. Fortunately, she has brought the algae-based diet and the Japanese food traditions with her to Norway. This knowledge and experience is the very basis for their quality assurance and product development. They both have a masters degree in physiotherapy and a strong interest in health and quality of life, as well as a clean sea and clean food.
This and a small portion of madness is the basis for the investment in Lofoten Seaweed. The friendship has been a strength in the work, but the different personalities and qualities are the magic of the collaboration. Northern Norwegian temperament and creativity, combined with Japanese detail and quality focus.

Loading