Tidspunkt
TBA
Aktiviteter

Saunagus med Lars er en multisensorisk synestetisk sanseopplevelse. Ved hjelp av aromaer og eteriske oljer, skal du ledsages gjennom utplukk fra litteraturhistorien, i en glovarm badstue. Alle er velkomne til å høre gode historier ledsaget av duft og varme i form av en slags eterisk immersjon. Hva skjer når man lukter treet i det det sages ned?

Saunagus with Lars is a multisensory synesthetic experience. With the help of aromas and essential oils, you will be accompanied through selections from the history of literature, in a hot sauna. Everyone is welcome to hear good stories accompanied by fragrance and warmth. What happens when you smell the wood as the tree is being cut down?

Loading