Frivilligkontrakt Trevarefest 2023

Følgende er en kontrakt mellom undertegnede frivillig og Trevarefest. Kontrakten fungerer i tillegg som samtykkeskjema for bruk av den frivilliges persondata i søknadsprosessen. Sensitiv informasjon som personnummer behandles bare av Databehandler/Systemleverandør (Arkon) og vil kun bli frigitt ved ev. ettersyn av personallister.

Medarbeider forplikter seg til å:

–  Følge fastsatt vaktplan og møte presist til arbeidsøkten
–  Følge norsk lov og Trevarefest egne retningslinjer
–  Være edru på jobb i de avtalte arbeidsøktene
–  Gi beskjed til gruppeleder ved frafall (sykemelding må leveres for at gyldig fravær skal bli registrert)
–  Ved annet frafall må det gis beskjed så fort som mulig
–  For å ha rett på et festivalpass må medarbeider (frivillig) jobbe to skift under festivalen eller tre skift i forkant/etter festival, med mindre annet er skriftlig avtalt med frivilligansvarlig.
–  Ikke gi uttalelser til pressen på vegne av arrangør, henvis til festivalledelsen v/
Bruke tildelt arbeidstøy på jobb
–  Melde fra til nærmeste vakt dersom avvik observeres (f.eks. mindreårige med alkohol, overstadig berusede personer eller situasjoner som innebærer potensielle brann-/personskader)

Trevarefest forplikter seg til å

–  Legge til rette for gode arbeidsforhold
–  Gi medarbeider tilstrekkelig informasjon og opplæring for å kunne utføre tildelte arbeidsoppgaver
–  Gi medarbeider ett måltid per vakt
–  Gi medarbeider t-skjorte
–  Gi medarbeider ett personlig festivalpass som gir fri inngang til Trevarefest 2023

Sanksjoner og opphør av avtalen

Dersom den frivillige ikke overholder avtalen, forbeholdes arrangør retten til å avslutte arbeidsforholdet inndra godtgjørelse og eventuelt fakturere for festivalpass og administrasjonsgebyr. Ved mislighold og upassende atferd risikerer den frivillige utestengelse fra årets festival, samt fremtidige festivaler.

Personvern

Medarbeider tillater med dette at innsamlede personopplysninger brukes på følgende måte:

– Personopplysningene vil bli brukt av frivilligteamet under behandling av søknad og til administrering under avvikling. Kontaktopplysninger blir formidlet til gruppeledere for avtale av arbeidstider, og kontakt under festivalen.
– Alle opplysninger blir anonymisert og brukt til intern rapportering/evaluering i etterkant av festivalen.
– Personopplysninger blir ikke delt med eksterne partnere.
– Innsyn i data gis den frivillige ved forespørsel og vil bli slettet etter to år med mindre den frivillige ønsker sletting av data på et tidligere punkt.

Loading